Loovikutel on head võimalused ja sisemist jõudu rääkida sotsiaal-kultuurilistest probleemidest, andes ühiskondlikele valukohtadele rohkem kõlapinda. Läbi selle harida ja teavitada üldsust pöörates tähelepanu abivajajatele, olgu nendeks kannatanud või hoopis kannatuste põhjustajad. Saksofonist, helilooja ja džässmuusik Maria Faust ning kammerkoor Collegium Musicale esitavad 20. aprillil ainu-ettekandena teost “Maarja Missa”, mis on pühendatud perevägivalla ohvritele. Tekstid on koostanud Eero Epner.

Perevägivalla teema on valus. Paljud meist on elanud läbi intsidente, mida ei tahaks mäletada või nendest rääkida. Tihti peidame oma pead liiva alla, tahtmata sekkuda kellegi teise pereellu ja “isiklikku ruumi”. Mis on austus? Helilooja Maria Faust tõi välja muusikalise teose tagamaad järgmiselt: “Perevägivald suureneb pühade ajal märkimisväärselt. Seda juhtub üle maailma ning juhtumid ei olene ei sotsiaalsest staatusest, religioonist, majanduslikust taustast, east ega ka soost. 2018. aastal registreeriti pea pooled Eestis aset leidnud vägivalla juhtumid perevägivalla juhtumitena. 87% vägivallatsejatest olid mehed, peamiselt ohvrite abikaasad, poiss-sõbrad, partnerid ning isad. Usun, et vägivalla alus on hierarhiline struktuur, mida oleme kultiveerinud – alati on keegi, kes tunneb ennast meist ülevamana, alati on keegi, kes on asetatud teisest madalamale positsioonile. Kui me ei saa valitseda teiste indiviidide üle, üritame valitseda meid ümbritseva keskkonna üle. Austus, mida õppisin pole üldsegi lugupidamine, vaid hoopis hirm.

Peame lõpetama hirmu!

Tihtipeale ei pöörata piisavalt tähelepanu sõdadele, mida peame endi sees või oma kodudes. Koostöös Collegium Musicale, Eero Epneri ja Eesti Ekspressiga loodan pakkuda ohvritele häält, võimalust tervenemiseks ning anda kannatanutele julgustust edasi liikumiseks.” 

 

Kontsert “Maarja Missa” esietendub 20. aprillil kell 20 Tallinna Jaani kirikus.
Instrumentalistidena astuvad laval üles Indrek Vau (trompet), Andres Kontus (tromboon), Kristjan Kungla (fagott), Maria Faust (saksofon).

Hind: €25.50. Pilet saadaval Piletilevist.

Foto: Kaupo Kikkas