8. novembril alustab klubis HALL esmakordselt heategevuslik pidu “Rave this Planet”. Tegu on platvormiga, mis ühendab klubikultuuri ja sotsiaalse teadlikkuse, kusjuures iga peoga toetatakse erinevat heategevuslikku eesmärki. 

“Rave this Planet” sai alguse omamoodi kodanikuaktiivsuse vormina, mis on välja kasvanud tahtest olla vaba. Tahe vabaduse järele on kujundanud nii meie ajalugu kui toonud kokku inimesi üle muusika, rassi ja poliitiliste tõekspidamiste spektri – väärtustades tolerantsust, sest tantsupõrandal oleme kõik võrdsed.

Seekordse peoga toetatakse kodanikuühendust Eesti Metsa Abiks ehk EMA-liikumist, mille eesmärgiks on loodusressursside säilitamine ning metsamure avalikkuseni toomine, samuti metsaelanike aitamine. EMA väsimatu võitlus looduse abiks on aidanud kaasa uute kaitsealade loomisele ja Tartu lähistele plaanitud hiiglasliku tselluloositehase ära hoidmisele. Tööd on tehtud meie metsade elektriks põletamise kahjulikkusest teavitamisel nii Eestis kui Lääne-Euroopas, kohalike nõustamisel kodumetsade kaitseks koondumisel ja paljudes teistes valdkondades.

“Rave this Planeti” piletitulu läheb EMA-liikumise projektile luua Eesti koolidele ja ka laiemale avalikkusele loodusõppefilm, mille põhifookuses on keskkonnahoid ning meie kauni metsa ja selle mitmekülgsuse tutvustamine.

Muusikalise poole eest vastutavad reivil UK-st pärit Lee Williams ning viis Eesti peomaastikule omast nime: Eisi, Hugo Mesi, Marek Poel b2b Hot Dog ja Fok Yee.

Pilet: 5€

Üritus Facebookis: https://www.facebook.com/events/424741841573956/

Lisainfo:
Hugo Murutar
http://mrk.ee